Жито МалешЖито МалешЖито Малеш

Жито Малеш

Уште од 1978 година, на ваша услуга.

Жито Малеш

Свињарската фарма Жито Малеш секогаш со најдобри услови за одгледување на животните.

Жито Малеш

Жито Малеш е во соработка со факултетот за Земјоделски науки и Храна од 2011.

Добро Дојдовте